مناقصه و مزایده

جستجو

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید پمپ طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0328 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ21/7/98 با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 20 مهر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید پایه چراغ پارکی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0327 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ 21/7/98 با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید

تاریخ : 20 مهر 1398 ادامه...

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

سازمان همیاری در نظر دارد نسبت به خرید 100دستگاه کولر کامل اتوبوس مدل سوتراک ac353وac136 در مشهد را از طریق مناقصه به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.متقاضیان می توانند با معرفی نامه از تاریخ 18/7/98 تا تاریخ22/7/98 در ساعات اداری از 7:30الی14:00 به دبیرخانه سازمان مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.ضمنا تسلیم پاکات تا تاریخ 6/8/98 (بازگشایی پاکات ساعت15:00 همان روز)می باشد.

تاریخ : 18 مهر 1398 ادامه...

مناقصه عمومی یک مرحله ای

سازمان همیاری در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و نقل فراورده های نفتی به مقصد دوغارون خود را از انبار بیخوش مشهد به مقصد دوغارون را از طریق مناقصه و مطابق اسناد به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.متقاضیان می توانند با معرفی نامه از تاریخ18/07/98 تا تاریخ22/07/98 همه روزه در ساعات اداری از ساعت7:30الی14:00 به دبیر خانه سازمان مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.ضمنا تسلیم پاکات در محل دبیرخانه حراست سازمان تا تاریخ06/08/98(بازگشایی پاکات ساعت15:00همان روز) می باشد.

تاریخ : 18 مهر 1398 ادامه...

فراخوان شناسایی پیمانکار

سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهایواجد صلاحیت فنی،مالی،و دارای تجربیات مفید مرتبط جهت بازسازی کامل اتاق و نصب سیستم سرمایش تعداد 200دستگاه اتوبوس از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.از شرکتهای متقاضی دعوت می گردد از تاریخ18/7/98تا تاریخ23/7/98 جهت دریافت فرم ارزیابی کیفی به دبیرخانه سازمان مراجعه و تا تاریخ 08/08/98 به دبیرخانه حراست سازمان تسلیم نمایند.

تاریخ : 18 مهر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید لوله طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0326 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ 20/7/98 با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 17 مهر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید اقلام برقی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0325 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ 20/7/98 با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید

تاریخ : 17 مهر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید نرده طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0324 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ 20/7/98 با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 17 مهر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید میلگرد طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0323 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ 18/7/98 با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 17 مهر 1398 ادامه...

مزایده عمومی

سازمان همیاری در نظر دارد نسبت به مزایده عمومی کشتارگاه صنعتی گوشت مشهد واقع در جاده مشهد فریمان روستای تپه سلام را از طریق مزایده عمومی و مطابق اسناد مزایده واگذار نماید.متقاضیان می توانند با معرفی نامه از تاریخ18الی22مهرماه در ساعات اداری از ساعت7:30الی14:00 به دبیرخانه سازمان مراجعه و ایناد را دریافت و در صورت لزوم از محل بازدید نمایند.تحویل پاکات در محل دبیرخانه حراست سازمان تا تاریخ8آبان ماه می باشد(بازگشایی پاکات ساعت15:00می باشد)

تاریخ : 17 مهر 1398 ادامه...

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای به صورت فشرده

به اطلاع می رساند سازمان همیاری در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصه دو مرحله ای(به صورت فشرده)خرید،راه اندازی ،نصب پرده مقاوم در برابر حرارت و دود پروژه پارکینگ مجد در مشهد را از طریق مناقصه عمومی و مطابق اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد با همراه داشتن معرفی نامه،همه روزه از مورخ13تا18 مهر ماه در ساعات اداری از7:30الی 14:00 به دبیر خانه سازمان مراجعه کنند.ضمنا مهلت تسلیم پاکات مناقصه تا تاریخ1/08/98 می باشد

تاریخ : 13 مهر 1398 ادامه...

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای به صورت فشرده

به اطلاع می رساند سازمان همیاری در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصه دو مرحله ای(به صورت فشرده)خرید،راه اندازی سیستم تهویه پارکینگ و مدیریت دود با فن های کلاس f300پروژه مجد و آزادی در مشهد را از طریق مناقصه عمومی و مطابق اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد با همراه داشتن معرفی نامه،همه روزه از مورخ13تا18 مهر ماه در ساعات اداری از7:30الی 14:00 به دبیر خانه سازمان مراجعه کنند.ضمنا مهلت تسلیم پاکات مناقصه تا تاریخ1/08/98 می باشد

تاریخ : 13 مهر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید موتورسیکلت برقی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0322 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ 14/7/98 با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 13 مهر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید جداگر فلزی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0321 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ13/7/98 با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 10 مهر 1398 ادامه...

مناقصه عمومی

سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در نظر دارد نسبت به مناقصه عمومی خرید تجهیزات رفع آبگرفتگی ژنراتور در مشهد را از طریق مناقصه عمومی و مطابق اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.لذا علاقه مندان می توانند با معرفی نامه تا تاریخ07/07/98 همه روزه در ساعات اداری از ساعت7:30الی14:00 به دبیر خانه سازمان مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایید.

تاریخ : 31 شهریور 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید الکترو پمپهای لجن کش و پمپ سیار نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0311 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ30/6/98 با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 28 شهریور 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید لوله طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0310 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ 30/6/98 با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 28 شهریور 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید اقلام آبیاری فضای سبز(هانتر) طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0309 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ30/6/98 با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 27 شهریور 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید میلگرد طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0308 اقدام نماید؛ لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ28/6/98 با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 27 شهریور 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید اقلام برقی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0307 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ 28/6/98 با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید

تاریخ : 27 شهریور 1398 ادامه...