رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد خبرداد:

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بیماری های مشترک دام وانسان در کشتارگاه صنعتی مشهد

برگزاری دوره آموزشی  آشنایی با بیماری های مشترک دام وانسان در کشتارگاه صنعتی مشهد رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد از برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با بیماری های مشترک دام و انسان در کشتارگاه صنعتی مشهد خبرداد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، اسماعیل نورمحمدی با بیان این خبر گفت: کلاسهای آموزشی آشنایی با بیماری های مشترک دام و انسان با همکاری شبکه دامپزشکی مشهد در محل مرکز آموزش موسسه صنعتی گوشت مشهد برگزار شد.
وی افزود: این دوره های آموزشی در راستای ارتقاء سطح آگاهی های پرسنل کشتارگاه صنعتی مشهد و پیشگیری از بروز بیماری مشترک دام و انسان در برنامه ریزی شده است.
رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد ادامه داد: بدیهی است که هر چه با بهره گیری از آموزش، سطح دانش کارکنان ارتقاء یابد طبیعتاً آگاهی آنان نسبت به خطرات بیماری های مشترک بین انسان و دام افزایش خواهد یافت که به تبع آن سلامت فردی و در نتیجه ارتقاء ایمنی بهداشت جامعه را به دنبال خواهد داشت.
وی تصریح کرد: آگاهی پرسنل از انواع بیماری های مشترک بین دام و انسان و نیز برگزاری مداوم و دوره ای این چنین کلاسهایی از اصولی ترین رویکردهای ما در موسسه صنعتی گوشت مشهد است که برای تداوم و تقویت آن تلاش خواهیم کرد.
عضو هیئت امناء موسسه صنعتی گوشت مشهد با بیان این نکته که کشتارگاه، محیطی استرس زا است و کار در چنین محیطی ممکن است هنجارها و عکس العمل های بعضاً خشنی را به همراه داشته باشد، عنوان کرد: علاوه بر عوامل فیزیکی که خطر آلودگی کارکنان مجموعه را به بیماری های مشترک دام و انسان تهدید می کند، عوامل روانی و دشواری های موجود نیز ممکن است سلامت روحی این کارکنان را با خطراتی مواجه کند.
وی با تاکید بر لزوم حضور تمامی کارکنان بخش های مختلف موسسه در دوره های آموزشی مختلف،ادامه داد: لذا تلاش ما در موسسه صنعتی گوشت مشهد بر این است که علاوه اقداماتی برای زیبا سازی و تلطیف محیط کاری پرسنل، با بهره گیری از اساتید و متخصصان دانشگاهی برگزاری دوره های روانشانسی ویژه کارکنان را نیز در دستور کار قرار دهیم./م.ا/2132/