در دیدارمدیرعامل سازمان همیاری با شهردار سبزوار مطرح شد؛

لزوم طراحی بسته های سرمایه گذاری بر اساس ظرفیتهای شهرهای خراسان رضوی

لزوم طراحی بسته های سرمایه گذاری بر اساس ظرفیتهای شهرهای خراسان رضوی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در دیدار با شهردار و معاونان شهرداری سبزوار بر آمادگی این نهاد به منظور همکاری و مشارکت در طرح های سرمایه گذاری این شهر تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، میثم کرمانی در نشستی صمیمی با سیدعلی کوشکی شهردار و معاونان شهرداری سبزوار با اشاره به وجود ظرفیتهای فراوان برای همکاری در این شهر، عنوان کرد: تلاش داریم با بهره گیری از توان و پتانسیل های موجود، زمینه های همکاری و تعاملات سازنده تری را با شهرداری سبزوار ایجاد کنیم.
وی با اشاره به لزوم استفاده از پتانسیلهای سرمایه گذاری شهرهای هم جوار در مناطق مختلف استان، افزود: آماده ایم تا با بهره گیری از توانایی های شهر سبزوار و همچنین ظرفیتهای مختلف اقتصادی، بازرگانی، تخصصی و ... سازمان همیاری در اجرای طرح های سود آور و پروژه های شهری مختلف با شهرداری همکاری و مشارکت داشته باشیم.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی بااشاره به استفاده از ظرفیت و تجربه تیم اقتصادی شهرداری سبزوار،افزود: باید تلاش کنیم به سمت درآمدزایی های نوین برای کل شهرداریهای استان برویم تا با ایجاد یک گردش مالی مناسب، بتوانیم تامین نیازهای حوزه مدیریت شهری را به نحو مطلوب تری پوشش دهیم.
وی به استفاده از پتانسیل های اقتصادی سازمان همیاری و لزوم ورود به حوزه بازار سرمایه و بورس تاکید و خاطر نشان کرد: امیدواریم با بهره گیری از این ظرفیت بتوانیم در جهت تامین سرمایه و سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی و شهری شهرداریهای استان گام های موثری برداریم و به رشد و توسعه در شهرهای مختلف کمک کنیم.
سید علی کوشکی نیز در این دیدار با اشاره به لزوم همکاری سازمان همیاری در تدوین و اجرای بسته های سرمایه گذاری در شهرهای مختلف، افزود: قطعاً توانمندیهای این نهاد می تواند نقش مهمی در جهت تامین سرمایه، عملیاتی شدن و اجرای مطلوب طرح ها و پروژه های حوزه های مختلف شهرهای استان داشته باشد.
شهردار سبزوار با اشاره به پروژه های تجاری امیریه و طرح های گردشگری در باغ بدیعی این شهر، ادامه داد: آماده ایم از توان و پتانسیل های مختلف سازمان همیاری در اجرای طرح های مناسب در پروژه های اقتصادی و شهری سبزوار استفاده کنیم./م.ا/2135/