مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان تاکید کرد؛

تحول در سازمان همیاری و حوزه شهری خراسان رضوی با ایجاد اولین صندوق خصوصی سرمایه گذاری شهرداریها درکشور

تحول در سازمان همیاری و حوزه شهری خراسان رضوی با ایجاد اولین صندوق خصوصی سرمایه گذاری شهرداریها درکشور مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی اظهار کرد: با ایجاد اولین صندوق خصوصی سرمایه گذاری شهرداریهای کشور تحول بزرگی در سازمان همیاری و شهرداریها ایجاد خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، میثم کرمانی با اشاره به برگزاری جلسه ای مشترک با هماهنگی معاونان و مدیران حوزه مالی سازمان و واحدهای تابعه، افزود: در این جلسه محورهای اصلی، امید نامه و اساسنامه تشکیل صندوق خصوصی سرمایه گذاری شهرداری های استان ارائه شد.
وی افزود: تلاش داریم با تشکیل این صندوق در راستای تامین مالی پروژه های سازمان همیاری، شرکتها و موسسات تابعه و همچنین شهرداریهای استان گام های موثری را برداریم.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، ادامه داد: این صندوق سرمایه گذاری به عنوان یک تحول در حوزه فعالیتهای سازمان همیاری و همچنین حوزه مدیریت شهری استان علاوه بر تامین منابع مالی به توسعه پروژه های شهرداریها نیز کمک خواهد کرد.
مشاور اقتصادی و فناوریهای مالی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: صندوق خصوصی سرمایه گذاری شهردایهای سازمان همیاری به عنوان یکی از ابزارهای نوین تامین مالی مورد تایید و ذیل سازمان بوری و ارواق بهادار کشور می تواند نقش موثری در تحقق اهداف و برنامه های بزرگ اقتصادی در سطح شهرهای استان داشته باشد.
امیر فراهی با اشاره به روش های جذب منابع مالی، اعضای اصلی و پذیره نویسان خرد این نوع صندوق های خصوصی سرمایه گذاری، ادامه داد: این صندوق، پروژه های بزرگ سازمان همیاری از جمله پایانه های انرژی دوغارون، منطقه ویژه اقتصادی لطف آباد، تجاری سازی برندها و تامین مالی فعالیتهای بازرگانی سازمان را هدف قرار داده است و در راستای تامین منابع مالی برای اجرا و توسعه هریک گام خواهد برداشت.
وی تصریح کرد: با عملیاتی شدن این صندوق به عنوان اولین خصوصی سرمایه گذاری شهرداریهای کشور، پذیره نویسان به عنوان سرمایه گذاران خرد و خریداران واحدهای سرمایه گذاری صندوق خصوصی سرمایه گذاری سازمان همیاری شهرداریهای استان با استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه از منافع آتی پروژه های اقتصادی در دست اقدام سازمان همیاری و شهرداریهای استان بهرمند خواهند شد./م.ا/2367/
#barand_hamyar
#گروه_برندهای_همیار
#همیارماشین #همیارسازه #موتوریار #معین_کالا #همیارانرژی #همیاردانش #همیاربان #همیارسرمایه #همیارمحیط #همیارپست #همیاردیجیتال #مشهدگوشت #هشتیار #مشهدبیمه #همیارگردشگر #همیارسلامت #همیاربازرگان


  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 19 شهریور 1399
  • تعداد بازدید: 107موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار