سرپرست معاونت بازرگانی سازمان همیاری عنوان کرد؛

برنامه ریزی هایی راهبردی برای توسعه بازرگانی خارجی در جهت تقویت توان اقتصادی سازمان همیاری

 برنامه ریزی هایی راهبردی برای توسعه بازرگانی خارجی در جهت تقویت توان اقتصادی سازمان همیاری سرپرست معاونت بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در جلسه با دو تن از تجار فعال در کشور چین از برنامه ریزی هایی راهبردی برای توسعه بازرگانی خارجی در جهت تقویت توان اقتصادی و خدمات دهی به حوزه مدیرت شهری توسط این نهاد تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، سید محمد اسماعیل فاطمی گفت: در جلسه ای مشترک با حضور ابراهیم نیا مدیر موسسه توسعه گرشگری سازمان همیاری و دو تن از تجار اقتصادی فعال در چین در حوزه های بازرگانی و اقتصادی، موضوعات مختلفی در زمینه همکاری های بازرگانی خارجی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی افزود: همچنین ضمن بررسی فرصت ها و سازوکارهای مربوط به صادرات و واردات در حوزه بازرگانی شهری به ویژه نیازها، کالاها، تجهیزات و ماشین آلات تخصصی مورد نیاز حوزه شهرداریهای استان، از زمینه های همکاری مشارکتی در پروژه های سرمایه گذاری موجود در دو کشور بررسی شد.
سرپرست معاونت بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست های دولت چین در برنامه چهاردهم، موضوع افزایش مصرف و واردات مطرح است که با هدف تحقق این سیاست ها و معرفی این کشور به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا در سال 2025 دنبال می شود، لذا می توان از ظرفیتهای تعاملی این چنینی همگام با برنامه های کلان بالا دستی در جهت توسعه فعالیتهای بازرگانی خارجی سازمان استفاده مطلوبی را داشت.
وی تصریح کرد: قطعا تقویت حوزه بازرگانی خارجی سازمان همیاری با برنامه ریزی ها و ایجاد سازو کارهای لازم، می تواند نقش بسزایی در جهت تسهیل و ارتقاء خدمات دهی به حوزه مدیریت شهری و شهرداریها در بسیاری از زمینه ها داشته و در آمدزایی پایداری را نیز به دنبال داشته باشد./م.ا/2601/


#barand_hamyar
#گروه_برندهای
_همیار
#همیارماشین #همیارسازه #موتوریار #معین_کالا #همیارانرژی #همیاردانش #همیارسرمایه #همیارمحیط #همیارپست #همیاردیجیتال #همتامشهدگوشت #هشتیار #مشهدبیمه_همتا #همیارگردشگر #همیارسلامت #همیاربازرگان #همیاربان
  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 28 فروردین 1400
  • تعداد بازدید: 95موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار