مدیر برنامه ریزی سازمان همیاری استان؛

آموزشهای کاربردی ویژه کارکنان سازمان همیاری انجام می شود

آموزشهای کاربردی ویژه کارکنان سازمان همیاری انجام می شود مدیر برنامه ریزی، نظارت و بهره وری سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از برگزاری دوره های آموزشی کاربردی به منظور آشنایی کارکنان با نرم افزارها، سامانه ها و تکولوژی های کاربردی حوزه بازرگانی، مالی، اداری و ... خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، داریوش زحمتکش با بیان این خبر گفت: بر اساس برنامه ریزی ها و نیاز سنجی های انجام شده در حوزه های آموزشی، برگزاری دوره ها و کلاس های مختلف برای کارکنان واحدهای مختلف سازمان در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: بر این اساس، دوره آشنایی کارکنان معاونت بازرگانی سازمان با سامانه متره، برآورد و صورت وضعیت های الکترونیکی که به اختصار «مبصا» نامیده می شود با حضور 30 نفر از پرسنل واحدهای مختلف این معاونت برگزار شد.
مدیر برنامه ریزی، نظارت و بهره وری سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با اشاره به همکاری موسسه تحقیقات، آموزش و مشاوره در تدوین و هماهنگی مدرسان این دوره ها ادامه داد: با توجه به پتانسیلهای خوب آموزشی این مرکز تخصصی می توان با شناسایی نیازهای آموزشی و تدوین دوره های مورد نیاز کارکنان ستادی و شرکتها و موسسات تابعه ضمن ارتقاء علمی سازمان همیاری در حوزه عملیاتی، اداری و اجرایی، در جهت بهره وری بیشتر گام های موثری برداریم./م.ا/2995/
  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 2 بهمن 1400
  • تعداد بازدید: 168موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار