در دیدار مدیرعامل با شهردار تاکید شد؛

گسترش تعاملات شهرداری و سازمان همیاری در جهت توسعه شهری باجگیران

گسترش تعاملات شهرداری و سازمان همیاری در جهت توسعه شهری باجگیران شهردار باجگیران در دیداری با مدیرعامل و معاونان سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در خصوص ایجاد زمینه های همکاری و توسعه تعاملات دوجانبه و بهره گیری مطلوب از توان سازمان در جهت کمک به مدیریت شهری و توانمندسازی این شهرداری این شهر مرزی گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، این نشست ظهر امروز با حضور محمدرضا تازیکی مدیرعامل با محمدی شهردار باجگیران در محل سازمان همیاری برگزار شد.

در این نشست ظرفیتها، رسالتها و رویکردهای جدید سازمان همیاری در جهت کمک اثر بخش به توسعه و مدیریت شهری شهرداریهای استان تشریح شد و نیازمندیها، ظرفتیها و پتانسیلهای موجود در شهرداری باجیگران برای همکاری و استفاده از توان اقتصادی، بازرگانی، فنی، تخصصی و انجام سرمایه گذاری های مشترک اقتصادمحور با سازمان همیاری مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین ضمن تاکید بر توسعه تعاملات دوجانبه در همه حوزه های ممکن در خصوص نحوه همراهی و همیاری سازمان با شهرداری و مدیریت کلان شهری باجیگران در جهت کمک به مانع زدایی، بهبود مدیریت و رفع نیازهای شهری و توانمندسازی اقتصادی شهرداری این شهر مرزی بحث و تبادل نظر شد.

گفتنی است در این نشست به منظور بهبود نقش آفرینی و اثرگذاری سازمان در حوزه کمک به مدیریت، خدمات دهی و آبادانی هرچه مطلوب تر شهری بر شناسایی زمینه های همکاری، مزیت های اقتصاد شهری و سازوکارهای انجام فعالتیهای دوجانبه با شهرداری باجیگران و بهره گیری مناسب از توانایی های سازمان همیاری در این حوزه ها تاکید شد./م.ا/۳۳۰۱/

موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت يلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی