مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان عنوان کرد؛

دعوت از مشاوران و سرمایه گذاران بین المللی در طرح ایجاد گلخانه تپه سلام مشهد

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از آغاز مطالعات مقدماتی بر روی طرح های دانش بنیان کشاورزی و دعوت از مشاوران و سرمایه گذاران بین المللی برای ایجاد گلخانه در اراضی تپه سلام مشهد خبر داد.

دعوت از مشاوران و سرمایه گذاران بین المللی در طرح ایجاد گلخانه تپه سلام مشهد مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از آغاز مطالعات مقدماتی بر روی طرح های دانش بنیان کشاورزی و دعوت از مشاوران و سرمایه گذاران بین المللی برای ایجاد گلخانه در اراضی تپه سلام مشهد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، میثم کرمانی با اشاره به اولین جلسه بررسی طرح ایجاد گلخانه در اراضی کشاورزی تپه سلام مشهد، عنوان کرد: تلاش داریم با بهره گیری از متخصصان حوزه کشاورزی، طرح های دانش بنیان قابل اجرا در این پروژه را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.
وی با دعوت از مشاوران و سرمایه گذاران بین المللی برای همراهی در این طرح سودآور، افزود: طرح ایجاد گلخانه در حدود 10 هکتار از اراضی 100 هکتاری اطراف موسسه صنعتی گوشت مشهد برای تولید صیفی جات مختلف، برنامه ریزی شده و در فاز مطالعاتی با تعیین مشاور تلاش داریم کلیه ظرفیتهای علمی قابل اجرا در این پروژه اقتصادی حوزه کشاورزی، مد نظر داشته باشیم.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی با اشاره به توانمندیهای اقتصادی و وجود کارشناسان با تجربه حوزه کشاورزی در این نهاد، ادامه داد: در نظر داریم، از تمامی تجربیات و ظرفیتهای علمی و تخصصی برای یافتن راه کارها و روش های مناسب در فعالیتها و طرح های سازمان بهره ببریم تا پروژه هایی موفق در حوزه های مختلف، پژوهشی، اقتصادی، سرمایه گذاری، بازرگانی و... شاهد باشیم./م.ا/2110/
  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 1 آبان 1398
  • تعداد بازدید: 262