مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای قم تاکید کرد؛

استفاده از تجربیات سازمان همیاری خراسان رضوی در برنامه های سازمان همیاری قم

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای قم، اظهار کرد: با توجه به اشتراکات شهرهای قم و مشهد تلاش داریم از تجربیات سازمان همیاری خراسان رضوی در حوزه های مختلف استفاده کنیم.

استفاده از تجربیات سازمان همیاری خراسان رضوی در برنامه های سازمان همیاری قم مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای قم، اظهار کرد: با توجه به اشتراکات شهرهای قم و مشهد تلاش داریم از تجربیات سازمان همیاری خراسان رضوی در حوزه های مختلف استفاده کنیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، حسین طالعی با اشاره به دیدار ظهر امروز خود با میثم کرمانی مدیرعامل سازمان همیاری خراسان رضوی در مشهد، گفت: مذاکرات و گفتگوهای خوبی با همکارانمان در خراسان رضوی انجام و پیشنهادات مطلوبی نیز در حوزه همکاری های دو جانبه ارائه شد که تلاش داریم با بررسی های کارشناسی ، طرح ها و برنامه های مشترک خوبی را تدوین کنیم.
وی به ظرفیتهای فراوان شهرهای قم و مشهد در حوزه های مختلف اشاره و بیان کرد: با توجه به وجود مضجع شریف حضرت امام رضا(ع) و خواهر گرامی شان و ویژگی زیارتی بودن دو شهر قم و مشهد، می توان در قالب فعالیتهای گردشگری و ارائه خدمات متنوع به زائران در این دوشهر، همکاری های مشترکی را بین سازمان های همیاری دو استان تعریف کرد.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای قم با اشاره به برنامه ریزیهای انجام شده برای بازدید از ظرفیتهای سازمان همیاری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: به زودی به منظور بررسی توانمندیها و پتانسیلها موجود در این استان از شرکتها و موسسات سازمان همیاری خراسان رضوی از جمله کشتارگاه صنعتی مشهد، شرکت ژلاتین و دیگر بخش ها آن بازدید کنیم.
وی با اشاره به برنامه های اقتصادی سازمان همیاری قم، گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای راه اندازی کشتارگاه در قم، می توانیم از تجربیات سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در این زمنیه و بسیاری از فعالیتهای مختلفی که این نهاد در شهر مشهد و دیگر شهرهای این استان تجربه کرده است، استفاده کنیم./م.ا/2111/
  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 2 آبان 1398
  • تعداد بازدید: 215