مناقصه و مزایده

جستجو

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید اقلام آتش نشانی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره529اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/03/12با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت

تاریخ : 11 خرداد 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید اقلام تاسیسات طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره527اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/03/12با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت

تاریخ : 11 خرداد 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید علائم ترافیکی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره525اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/03/12با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت

تاریخ : 11 خرداد 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید کولر گازی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره523اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/03/12با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت

تاریخ : 11 خرداد 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید پایه چراغ مدل آفتابگردان طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره522اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/03/12با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت

تاریخ : 11 خرداد 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید اقلام تاسیسات طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره521اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/03/08با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت

تاریخ : 7 خرداد 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید اقلام تاسیسات جایگاه سوخت طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 519اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/02/31با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت

تاریخ : 30 اردیبهشت 1399 ادامه...

مزایده عمومی

به اطلاع می رساند سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی در نظر دارد نسبت به مزایده عمومی یک باب منزل مسکونی واقع در پیروزی 5/64 را به شرح جدول زیر مطابق اسناد مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان حقوقی می توانند با معرفی نامه از تاریخ24/02/99تا تاریخ 29/02/99همه روزه در ساعات اداری از ساعت 7:30الی14:00 به دبیرخانه سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی واقع در مشهد بلوار پیروزی، میدان شهید مهدوی،نبش دلاوران7 مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و در صورت لزوم از محل بازدید نمایید.ضمنا جهت هماهنگی برای بازدید با شماره 09917183930 تماس حاصل نمایید.
تاریخ بازدید:24/02/99لغایت 12/03/99از ساعت7:30الی12:00
زمان بازگشایی:13/03/99ساعت:15:00
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:12/03/99 ساعت:14:00
مزایده فروش املاک
ردیف آدرس نوع ملک عرصه اعیان
1 پیروزی 5/64 مسکونی/ویلایی 329 5/214

تاریخ : 24 اردیبهشت 1399 ادامه...

مزایده عمومی مرحله دوم

به اطلاع می رساند سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی در نظر دارد نسبت به مزایده عمومی مرحله دوم 6 واحد تجاری واقع در مجتمع آرمیتاژ طبرسی-نبش طبرسی 29 و یک باب منزل مسکونی واقع در کوهسنگی 31 را به شرح جدول زیر مطابق اسناد مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان حقوقی می توانند با معرفی نامه از تاریخ24/02/99تا تاریخ 29/02/99همه روزه در ساعات اداری از ساعت 7:30الی14:00 به دبیرخانه سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی واقع در مشهد بلوار پیروزی، میدان شهید مهدوی،نبش دلاوران7 مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و در صورت لزوم از محل بازدید نمایید.ضمنا جهت هماهنگی برای بازدید با شماره 09917183930 تماس حاصل نمایید
تاریخ بازدید:24/02/99 لغایت 12/03/99 از ساعت7:30الی12:00
زمان بازگشایی:13/03/99 ساعت:15:00
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:12/03/99 ساعت:14:00
مزایده فروش املاک
ردیف آدرس شماره واحد نوع ملک متراژ(متر مربع) مساحت بالکن توضیحات
1 خیابان طبرسی-نبش طبرسی 29 مجتمع آرمیتاژ 203 تجاری-طبقه همکف 05/19 51/7
2 خیابان طبرسی-نبش طبرسی 29 مجتمع آرمیتاژ 221 تجاری-طبقه همکف 1/18 69/8
3 خیابان طبرسی-نبش طبرسی 29 مجتمع آرمیتاژ 245 تجاری-طبقه همکف 01/19 45/6
4 خیابان طبرسی-نبش طبرسی 29 مجتمع آرمیتاژ 251 تجاری-طبقه همکف 69/14 99/4
5 خیابان طبرسی-نبش طبرسی 29 مجتمع آرمیتاژ 252 تجاری-طبقه همکف 21/16 07/5
6 خیابان طبرسی-نبش طبرسی 29 مجتمع آرمیتاژ 228 تجاری-طبقه همکف 56/12 11/5
7 کوهسنگی 31 * مسکونی/ویلایی 38/219 * عرصه 38/219 و اعیان 337 مترمربع

تاریخ : 24 اردیبهشت 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید اقلام آتش نشانی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 514اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/02/21با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت.

تاریخ : 20 اردیبهشت 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید ادوات کشاورزی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 513اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/02/21با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت.

تاریخ : 20 اردیبهشت 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید مخزن زباله طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 511اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/02/18با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت.

تاریخ : 17 اردیبهشت 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به تهیه و حمل گونه های گیاهی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 507اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/02/09با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت.

تاریخ : 8 اردیبهشت 1399 ادامه...

شناسایی پیمانکار

سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتها و اشخاص حقیقی واجد صلاحیت فنی، مالی، و دارای تجربیات مفید مرتبط جهت بکارگیری در پروژه تفکیک از مبدأ در شهر های استان خراسان بنا به اعلام نیاز از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.
شرایط:
تجربه کاری مفید و مرتبط با موضوع و توانایی اجرایی لازم
از شرکتهای متقاضی دعوت می گردد از تاریخ99/02/07تا تاریخ 02/10/ 99 جهت دریافت فرم ارزیابی کیفی به دبیر خانه سازمان واقع در مشهد-بلوار پیروزی میدان شهید مهدوی دلاوران7 تلفن:38795310-051 مراجعه و اسناد را دریافت نمایید.ضمنا تحویل پاکات در محل دبیر خانه حراست سازمان تا تاریخ22/02/99 می باشد.

تاریخ : 7 اردیبهشت 1399 ادامه...

استعلام


این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید صندلی مسافر طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 505اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/02/07با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت.

تاریخ : 6 اردیبهشت 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید ، نصب و راه اندازی سیستم صوتی و پیچینگ طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 506اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/02/07با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت.

تاریخ : 6 اردیبهشت 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید پایه چراغ روشنایی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 502 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/02/07با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت.

تاریخ : 6 اردیبهشت 1399 ادامه...

مزایده عمومی

این سازمان در نظر دارد نسبت به مزایده عمومی 6 واحد تجاری واقع در مجتمع آرمیتاژ طبرسی-نبش طبرسی 29 و یک باب منزل مسکونی واقع در کوهسنگی 31 را به شرح جدول زیر مطابق اسناد مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند با معرفی نامه از تاریخ30/01/99تا تاریخ 02/02/99همه روزه در ساعات اداری از ساعت 7:30الی14:00 به دبیرخانه سازمان مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و در صورت لزوم از محل بازدید نمایید.ضمنا جهت هماهنگی برای بازدید با شماره 09917183930 تماس حاصل نمایید تاریخ بازدید:02/02/99 لغایت 14/02/99 از ساعت7:30الی12:00 زمان بازگشایی:15/02/99 ساعت:15:00 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:14/02/99 ساعت:14:00

تاریخ : 30 فروردین 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید پایه چراغ روشنایی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 502 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/01/28با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت.

تاریخ : 27 فروردین 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید پمپ طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 486اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/01/23با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت.

تاریخ : 20 فروردین 1399 ادامه...


موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار