فرآورده های نفتی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
مدیر فرآورده های نفتی محمدحسن پوستچی
051-38766113
کارشناس محمد اژدری
کارشناس مجتبی حسین زاده
کارشناس نیما قاسمیان
مسئول جایگاه های مرزی محمدرضا عسکری فر
مسئول آزمایشگاه فرآورده های نفتی خانم مجربی کرمانی
کارشناس آزمایشگاه فرآورده های نفتی خانم حدادیانموسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار