امور حقوقی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
مدیر امور حقوقی علی امیر شیبانی 403 051-38791205
کارشناس مصطفی بوستانی گلستانی 405
کارشناس -- 461

شرح وظایف:

پاسخگویی و دفاع و پیگیری کلیه دعاوی اعم از حقوقی یا کیفری علیه سازمان در صورت نیاز موسسات و شرکتهای تابعه.
اقامه دعوی اعم از حقوقی و کیفری د رمراجع ذیصلاح قضائی و غیر قضائی و اداری بر علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی.
وصول مطالبات معوقه.
ارائه مشاوره حقوقی کیفری و ثبتی و مشاوره در خصوص انعقاد قراردادها -تفاهم نامه ها-متمم ها و الحاقیه های قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی به کلیه و احدهای سازمان و در صورت نیاز موسسات تابعه.
رسیدگی به اختلافات ناشی از عدم اجرای قراردادها.
اتخاذ تدابیر و تصمیمات مقتضی در انجام اقدامات حقوقی مناسب به منظور تحصیل و حفظ منافع و مصالح سازمان و در صورت نیاز موسسات و شرکتهای تابعه.
خرید و فروش-اجاره و استیجاره املاک و مستغلات سازمان و املاک مورد نیاز طرحهای سازمان و در صورت نیاز موسسات و شرکتهای تابعه.