معاون بازرگانی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
معاونت بازرگانی ناصر بهزاد 200 051-38790128
مسئول دفتر ایمان مهبود 222-240
شرح وظایف:

تهیه و پیشنهاد خط مشی و برنامه های اجرایی معاونت در یک دوره عملیاتی همراه با تنظیم بودجه.
بررسی و تصویب برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت با همکاری مسئولان واحدهای مختلف سازمان.
برنامه ریزی به منظور فراهم آوردن زمینه های مشارکت های اقتصادی و سرمایه گذاری و جذب مشارکتهای سرمایه گذاران
قبول نمایندگی شرکت های بازرگانی.
انعقاد قرارداد و تفاهم نامه در راستای اهداف سازمان.
بررسی و مطالعه و ارائه پیشنهاد در زمینه اتخاذ سیاست‌های تشویقی و حمایتی و انگیزشی جهت خریداران کالا از سازمان.
نظارت بر امور بازاریابی و تبلیغات در داخل کشور و راهنمایی و هدایت پرسنل ذیربط در اجرای برنامه‌های تنظیمی نظارت و همکاری در تحقیق و مطالعه در رابطه با تقاضا و کشش بازار و تهیه و تدوین استراتژی‌های فروش و بازاریابی.
بازرگانی فعال و تدارکات برای شهرداریهای استان در زمینه های ماشین آلات سبک و سنگین و تجهیزات ابزار آلات, لوازم و مصالح ساختمانی و عمران شهری, مبلمان شهری و ترافیک و فضای سبز , لوازم و تجهیزات آتش نشانی و لوازم اداری.