حراست

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
مدیر حراست محمد علی عبدی --- 051-38790129 herasat@hamyari-kh.ir
رئیس اداره حفاظت پرسنل و اسناد وحید سردشتی 404
شرح وظایف:

حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن می باشد . از لحاظ عرف اداری حراست به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود به عهده دارد.

وظیفه اصلی حراست، مواظبت از سلامت سازمان است؛ چرا که هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سلامت درونی و بیرونی نیاز دارد. از آنجا که سلامت هر سازمان همواره در معرض آلودگی ها و تهدید های درونی و نفوذی است، برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی ها نیازمند سیستمی هستیم که با دقت زیاد اولا از نفوذ آفت ها به داخل سیستم جلوگیری کند. ثانیا با تشخیص و شناخت آفت های درونی، زمینه های علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد.

بنابراین حضور حراست در عرصه فرآیندهای سازمانی، همواره در جهت دستیابی به دو هدف عمده زیر است:

هدف کلان و راهبردی: حفظ و ارتقای توان حفاظتی و امنیتی سازمان به منظور پیش برد اهداف سازمان.

اهداف عملیاتی: همراهی و مساعدت مدیران با ارائه مشورت های موثر و اطلاع رسانی به موقع، اعمال نظارت ها و انجام اقدام های موثر جهت حفاظت همه جانبه از ایمنی و سلامت منابع سازمان.

وظایف مدیریت حراست برای رسیدن به اهداف:

حفاظت و صیانت از کارکنان در برابر آسیب ها و تهدیدات احتمالی.
اطلاع رسانی به موقع از وضعیت سیستم به مراجع ذی صلاح.
حفاظت از اماکن، تأسیسات و تجهیزات.
حفاظت از اسناد
حفاظت IT
انجام مأموریت های محوله از سوی مرجع ذیصلاح