موسسه صنعتی گوشت مشهد

ریاست مؤسسه سید مجید موسوی
شماره تلفن 051-33554330-2
شماره نمابر 051-33554337
آدرس پستی کیلومتر 20 جاده فریمان- روستای تپه سلام-موسسه صنعتی گوشت مشهد
آدرس وب سایت

www.mashadmeat.ir

تعریف:
جهت تحقق ‌بخشی به وظایف محوله به سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی و به استناد بند 20 ذیل ماده 9 و تبصره‌های مربوطه مندرج در اساسنامه سازمان و با توجه به وظایف اساسی شهرداری ها در تامین نیازمندی های شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی از جمله ایجاد کشتارگاه های صنعتی ، این مؤسسه که از طرح‌های عظیم ملی و متعلق به سازمان همیاری شهرداری‌های استان خراسان‌ رضوی است در زمینی به مساحت 128 هکتار در اسفند 72 مورد بهره‌برداری قرارگرفت.

اهداف:
مهم‌ترین مرکز استحصالی و تبدیلی گوشت در شمال شرق کشور.
ایفای نقش بانک گوشت شرق کشور.
طراحی و اجرای کشتارگاه های صنعتی درداخل و خارج کشو.

شرح و تنوع فعالیت ها:
در این کشتارگاه با توجه به ظرفیت سالن‌ها و همچنین آمار کشتار، به‌طور متوسط روزانه از لحاظ وزنی بیش از 130 تن لاشه استحصال و بارگیری می‌شود.
سردخانه‌های کشتارگاه دارای 3 سالن زیر صفر و بالای صفر است و 5 هزار تن ظرفیت دارد.
این مؤسسه در بخش کشتار صنعتی دارای سالن های انتظار با ظرفیت نگهداری 250 راس گاو ، 4000 راس گوسفند ، 100 نفر شتر، خطوط کشتار گوسفندی با ظرفیت متغیر ذبح و استحصال بین 4000 الی 9000 راس در یک شیفت کاری و خط کشتار گاوی و شتری با ظرفیت متغیر ذبح و استحصال بین 250 الی 700 راس گاو و 60 نفر شتر می باشد.
واحد بسته‌بندی نیز با ظرفیت تولیدی 50 تن گوشت و آلایش به‌صورت روزانه، قادر به بسته‌بندی انواع گوشت ران، ماهیچه، فیله، راسته گوسفندی و گاوی، چرخ‌کرده گاوی و شتری و آلایش (جگر و کله و پاچه و سیرابی) با حداکثر کیفیت و نظارت کامل بهداشتی اداره دام‌پزشکی است.

همچنین این کشتارگاه صنعتی دارای واحدهای زیر می باشد:
واحد «رندرینگ» با ظرفیت تولید 2 تن پودر گوشت و استخوان از ضایعات دامی .
واحد تصفیه فاضلاب باتوان تصفیه ورودی 800 متر مکعب فاضلاب .
واحد کله پاک کنی گاوی و گوسفندی با ظرفیت متناسب با کشتار روزانه .
واحد نگه‌داری و آماده‌سازی پوست با ظرفیت 4000 جلد گوسفندی، 250 جلد گاوی و 100 نفر شتری .
واحد زهتابی جهت تمیز و پاک‌کردن شکمبه و روده دام‌ها حاصل از کشتار روزانه .
واحد بازار دام جهت نگه‌داری 1000 راس گاو و 200 نفر شتر .
واحد پودر خون با ظرفیت تولید 2 تن پودر خون از 10000 لیتر خون استحصالی روزانه .
واحد بار شکمی با ظرفیت خشک‌کردن 10تن محتویات بارشکمی دام و عرضه آن در بازار .

در مؤسسه صنعتی گوشت مشهد علاوه بر ذبح صنعتی، صنایع وابسته‌ای نیز به شرح زیر راه‌اندازی شده‌است:
شرکت گرانول صابون «پاکیزه رخش طوس» با ظرفیت تولید 3 تن در روز برای تبدیل پیه استحصالی در کشتارگاه به گرانول صابون
شرکت «چیپس استخوان» برای تولید چیپس از استخوان.