جلسه مشترک مدیر عامل سازمان با شهردار و معاونان شهرداری سبزوار