دیدار اعضای شورای اسلامی استان با مدیرعامل سازمان همیاری