دوره توجیهی گروه های تخصصی دیجیتال مارکتینگ در حوزه بازاریابی اینترنتی بیمه

جلسه توجیهی گروه های تخصصی شکل گرفته از نفرات برگزیده دوره های آموزشی دیجیتال مارکتینگ به منظور انجام امور تخصصی در حوزه برندسازی همیارو بازاریابی دیجیتالی و فروش اینترنتی محصولات و خدمات مختلف قابل ارائه توسط شرکت و راه اندازی سایت همیار سازمان وابسته همیاری شهرداریهای استان برگزار شد.