هم اندیشی مدیران سازمان همیاری با یک صاحب نظر حوزه تجارت و بازرگانی

جلسه هم اندیشی میثم کرمانی مدیرعامل، معاون بازرگانی و مدیران واحدها و حوزه های مختلف سازمان همیاری شهرداری خراسان رضوی با مجتبی خسروتاج رییس اسبق سازمان توسعه تجارت کشور در زمینه بررسی ظرفیتهای تجاری و بازرگانی سازمان و شرکتها و موسسات تابعه و چگونگی استفاده از این این پتانسیلها در جهت توسعه اقتصادی هرچه بیشتر این بخش برگزار شد.