در دیدار مدیرعامل سازمان با شهردار و اعضای شورای شهر کلات انجام شد؛ تایید نهایی سرمایه گذاری سازمان همیاری خراسان رضوی در پروژه گردشگری قره سو و بازار دام کلات

در دیدار میثم کرمانی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با مسعود میراب شهردار و اعضای شورای اسلامی این شهر در خصوص ظرفیتها، زیرساختها و پتانسیلهای ویژه اقتصادی ، سرمایه گذاری و مدیریت شهری این شهر تاریخی به خصوص قابلیتهای گردشگری آن بحث و تبادل و نظر شد.