در خصوص احداث نیروگاه خورشیدی در جنوب استان برگزار شد؛ ویدئو کنفرانس تخصصی مسئولان حوزه بازرگانی سازمان همیاری با شهرداران خراسان رضوی

جلسه تخصصی بررسی احداث نیروگاه خورشیدی در منطقه جنوب خراسان رضوی با حضور ناصر بهزاد معاون بازرگانی و دیگر مدیران این معاونت سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی و نمایندگان شرکت های مشاور و شهرداران جنوب استان به صورت ویدئو کنفرانسی برگزارشد.