در دیدار مسئولان سازمان همیاری و شهرهای شهرستان انجام شد؛ بررسی راهکارهای توسعه شهرها و ارتقاء مدیریت شهری در شهرستان زبرخان

در دیدار میثم کرمانی مدیرعامل و تنی چنداز مدیران سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی با سید یحیی سلیمانی سرپرست فرمانداری زبرخان، حمید عباسی، مصطفی قدمیاری و رامین زمانی شهرداران قدمگاه، خرو و درود به اتفاق تنی چنداز اعضای شوراهای اسلامی این شهرها، راهکارهای مشارکت و همکاری سازمان همیاری با شهرداریهای این شهرستان تازه تاسیس در جهت توسعه و آبادانی، ایجاد درآمد پایدار و ارتقاء مدیریت شهری در این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.