دیدار مدیرعامل با شهردار و اعضای شورای شهر درگز

در دیدار میثم کرمانی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با رمضان یزدان پناه شهردار و تعدادی از اعضای شورای اسلامی این شهر در خصوص مشکلات، نیازها و همچنین راه کارهای استفاده بهینه از ظرفیتها، زیرساختها و پتانسیلهای ویژه اقتصادی ، سرمایه گذاری و مدیریت شهری این شهر بحث و تبادل و نظر شد.