دیدار شهردار و فرماندار فیروزه با مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی

در جلسه مشترک میثم کرمانی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی با علی اقبالی شهردار و ابوالفضل حکیم پور فرماندار شهرستان فیروزه در خصوص طرفیتهای این شهرستان و پتانسیلهای سازمان همیاری در حوزه همکاری های مشترک اقتصادی، سرمایه گذاری و ... بحث و تبادل نظر شد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار