معارفه و تکریم سرپرست شرکت همیار سازه توس سازمان همیاری

طی مراسمی با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران ستادی و واحدهای تابعه سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، عبدالله سبحانی به عنوان سرپرست شرکت همیار سازه توس یکی از واحدهای تابعه فعال این سازمان در زمینه های عمرانی منصوب و از زحمات محمدرضا پرهیخته پورمدیرعامل پیشین این شرکت قدردانی شد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار