بازدیدمعاون بازرگانی سازمان همیاری خراسان رضوی از دو واحد دانش بنیان

ناصر بهزاد با همراهی جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در بازدید از دو شرکت دانش بنیان فعال در زمینه تولید چوب پلاست و الیاف وکش نخهای فانتزی در استان در زمینه همکاری های مشترک بازرگانی در جهت تامین نیازهای حوزه شهری وهمچین فعالیت های بخش های مرتبط با اقدامات معین اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار