دیدار مدیرعامل سازمان همیاری با مسئولان شهری بجستان

در جلسه ای مشترک میثم کرمانی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با علی اکبر روحبخش شهردار و اعضای شورای اسلامی بجستان در خصوص مشکلات، نیازها و همچنین راه کارهای استفاده بهینه از ظرفیتها، زیرساختها و پتانسیلهای ویژه اقتصادی ، سرمایه گذاری و مدیریت شهری این شهر بحث و تبادل و نظر شد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار