دیدار معاونان بازرگانی سازمان های همیاری های خراسان رضوی و البرز

در دیدارخانم کاظمی معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای استان البرز با ناصر بهزاد معاون و تعدادی از مدیران واحدهای مختلف معاونت بازرگانی سازمان همیاری خراسان رضوی در خصوص استفاده از ظرفیتهای دو سازمان به منظور انجام همکاریهای مشترک بحث و تبادل نظر شد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار