دستگاه های متولی برای برگزاری نمایشگاه گل وگیاه مشهد هماهنگ شدند

در جلسه ای با حضور محمد سنجری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان، یعقوبی معاون خدمات شهری، سلامی مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری، سعید صیفی مدیرعامل نمایشگاه بین المللی و... چالشها، مسائل و مشکلات برگزاری نمایشگاه گل و گیاه مشهد بررسی و همچنین هماهنگی های لازم بین دستگاه های متولی صورت گرفت.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار