هم اندیشی صاحب نظران در حوزه توسعه ظرفیتهای اقتصادی مرز دوغارون

جلسه هم اندیشی تعدادی از صاحبنظران حوزه اقتصادی خراسان رضوی در جهت بررسی راه کارهای توسعه ظرفیتهای مرز دوغارون با حضور محمد سنجری مدیرعامل سازمان همیاری، رستمی مدیرعامل منطقه ویژه دوغارون، قوسیان مدیر امور اراضی استان، بشرویه نماینده دفتراقتصادی استانداری و حمیدرضا وفادار مدیرعامل مجتمع پایانه های انرژی دوغارون برگزار و زمینه های همکاری و انعقاد تفاهم نامه سازمان همیاری و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در جهت احداث شهرک انرژی در این منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار