تجلیل از اساتید و کارکنان موسسه آموزشی سازمان همیاری به مناسب روز معلم

محمد سنجری مدیرعامل سازمان همیاری شهردرایهای خراسان رضوی با حضور در مرکز علمی کاربردی و موسسه آموزش، تحقیقات و مشاوره شهرداریهای استان و اهدای گل به اساتید مدیران و کارکنان این مجموعه آموزشی پژوهشی وابسته به سازمان همیاری، روز معلم را به آنان تبریک گفت.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار