با حضور مدیرعامل سازمان همیاری ؛ جلسه مانع زدایی و بررسی مشکلات شرکت گردشگری چالیدره برگزار شد

در نشست هم اندیشی با حضور محمد سنجری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی و مدیرعامل، معاونان اداری مالی و فنی شرکت نمونه گردشگری چالیدره، موضوعات، مسائل، مشکلات، موانع و راه کارهای توسعه و رونق فعالیتها این مجموعه تفریحی گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار