دیدارسرپرست معاونت سرمایه گذاری سازمان با مدیر عامل شرکت تعاونی فنی مهندسی ایران خودرو

اسماعیل سلطان خواه سرپرست معاونت سرمایه گذاری برنامه ریزی و امور شرکتهای سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با مهندس پروانه مدیرعامل شرکت تعاونی فنی مهندسی ایران خودرو خراسان دیدار و در خصوص زمینه های همکاری مشترک با این شرکت در حوزه های اقتصادی، بازرگانی، تامین نیازهای کارکنان و ... بحث و تبادل نظر کرد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار