بازدید مدیرعامل سازمان همیاری از روند احداث شهرک انرژی دوغارون

محمد سنجری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با همراهی حمیدرضا وفادار مدیرعامل شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون از روند احداث پروژه شهرک انرژی و سایت ترانشیپ سوخت در این مجتمع دیدن کرد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار