بازدید معاون بازرگانی سازمان همیاری از کارخانه جدول سازی شهرداری نیشابور

سیدمحمداسماعیل فاطمی معاون بازرگانی سازمان همیاری خراسان رضوی در بازدید از کارخانه تولید جدول شهرداری نیشابور ضمن بررسی سازوکارهای رفع موانع و مشکلات، مذاکراتی در جهت فعالیت مشترک برای ایجاد درآمد پایدار از محل فروش تولیدات این کارخانه به سایر شهرداری های استان انجام داد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار