در نشستی تخصصی در خصوص شرکت همیار سازه؛ ظرفیتهای و سازو کارهای توسعه وتقویت توانمندهای عمرانی سازمان همیاری بررسی شد

در نشستی تخصصی با حضور جعفر سلیمانی عضو هیات مدیره، اسماعیل سلطان خواه معاون سرمایه گذاری و امور شرکتها، عبدالله سبحانی مدیرعامل شرکت همیارسازه توس،مسائل مختلفی چون چالش ها، ظرفیتها و پتانسیلهای این شرکت عمرانی وابسته به سازمان همیاری بررسی و در خصوص سازو کارهای رفع موانع و پشتیبانی از این فعالیتها و همچنین توسعه و تقویت توانمندیهای این شرکت بحث و تبادل نظر شد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار