دیدار شهردار قدمگاه با معاونت بازرگانی سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

سید محمد اسماعیل فاطمی در نشست با شورنی شهردار قدمگاه در خصوص ظرفیت ها و پتانسیل های سازمان همیاری درجهت توسعه‌ی پایدار و به ویژه درخصوص بهره برداری از ظرفیت‌های این شهر زیارتی گفتگو و نسبت به همکاری های مشترک تاکید کردند در ادامه نشست شورنی شهردار جدید قدمگاه ضمن برشمردن نیاز ها و کاستی ها موجود به ظرفیت ها و زمینه های تعامل و همکاری دوسویه مدیریت شهری قدمگاه با سازمان همیاری اشاره و استقبال کردند.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار