دیدار مدیرعامل و معاون مالی شرکت همیاران شمال شرق با مدیرعامل پسماند شهرداری مشهد

احمد عبدالله زاده مدیرعامل با همراهی مهدی فتاحی معاون مالی شرکت همیاران شمال شرق سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با ابوالفضل کریمیان مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد دیدار و در خصوص همکاری های مشترک و استفاده از ظرفیتهای این شرکت فعال در حوزه خدمات بازرگانی،حمل و نقل و توسعه اقتصادی و تامین نیرو بحث تبادل نظر کردند.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار