جلسه هیات امنا موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری برگزار شد

جلسه هیات امنا موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با حضور محمد سنجری مدیرعامل، علی نجفی عضو هیات مدیره سازمان همیاری و دیگر اعضای هیات امنا و ... با موضوع بررسی و تصمیم گیری در خصوص برنامه های توسعه ای این موسسه در حوزه ایجاد زیرساختهای تفریحی و گردشگری در پارک تندوره درگز، طرح های تورگردانی و واحدهای اقامتی در مناطق مختلف کشور برگزار شد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار