بازدید مسئولان سازمان همیاری سایت کارخانه آسفالت و تولید قطعات بتنی شهرداری نیشابور

محمد سنجری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی و محمدی و فاطمی معاونان اداری مالی و بازرگانی این نهاد با همراهی سعید طباطبایی سازمان عمران و باز آفرینی شهری شهرداری و کراری رئیس شورای اسلامی شهرستان نیشابور از سایت کارخانه آسفالت، تولید قطعات بتنی این شهرداری بازدید کردند.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار