بازدید مدیرعامل سازمان همیاری از شرکت ایران خودرو دیزل

محمدرضا تازیکی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با همراهی حاجی بگلو نائب رئیس شواری اسلامی شهر مشهد از شرکت ایران خودرو دیزل تولید کننده انواع خودرو های سبک و سنگین مورد استفاده در حوزه مدیریت شهری، حمل و نقل، آتش نشانی، حمل زباله و ... دیدن کردند.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت يلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی