بازدید مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از پروژه های عمرانی شرکت همیار سازه توس

محمدرضا تازیکی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با همراهی محمدرضا پرهیخته پور مدیرعامل شرکت همیارسازه توس از روند اجرایی پروژه های عمرانی شهر مشهد توسط این واحد تخصصی عمرانی وابسته سازمان دیدن کرد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت ژلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی