شورای سیاستگذاری رسانه ای سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی تشکیل شد

دومین جلسه شورای سیاستگذاری سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکتها و موسسات و مشاوران رسانه ای این مجموعه به منظور بررسی برنامه ها و تصمیم گیری در خصوص اهداف و چشم اندازهای این حوزه برگزار شد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت يلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی