جلسه هماهنگی و کلاس آموزشی مسئولان روابط عمومی و رابطان خبری سازمان و واحدهای تابعه برگزارشد

در نشستی با حضور مسئولان روابط عمومی و رابطان خبری شرکتها و موسسات تابعه سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی ضمن تبیین برنامه ها، اولویت ها و خط مشی رسانه ای و ارتباطی این نهاد بزرگ اقتصادی، موضوعات آموزشی چون اهداف و ارزشهای رسانه ای سازمان همیای و بخش های تابعه توسط دکتر قاسمی و پیوندی زاده از صاحبنظران عرصه رسانه استان ارائه شد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت ژلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی