نشست مدیرعامل سازمان همیاری با مسئولان یک شرکت فعال در حوزه صنعت توریسم و جهانگردی

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در نشستی مشترک با مسئولان یک شرکت فعال در حوزه صنعت گردشگری و خدمات مسافرتی دیدار و سازوکارهای همکاری و زمینه های لازم برای راه اندازی خطوط مستقیم پروازهای خارجی از مشهد به شهرهای مهم کشور های آسیایی و هدف این سازمان را بررسی کردند.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت يلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی