بازدید مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از نمایشگاه تخصصی خودرو مشهد 1402

بیست و سومین نمایشگاه خودروی مشهد_محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد_محمدرضا تازیکی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت ژلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی