در دیدار مدیرعامل با عضو شورای عالی استانهای کشور مطرح شد؛

لزوم اجرای پروژه جامع تفکیک از مبدا پسماند خشک در تمامی شهرهای خراسان رضوی

لزوم اجرای پروژه جامع تفکیک از مبدا پسماند خشک در تمامی شهرهای خراسان رضوی در دیدار مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با یکی از اعضای شورای عالی استانهای کشور بر لزوم استفاده از ظرفیت های فنی، کارشناسی و اقتصادی سازمان همیاری در اجرای طرح های زیست محیطی به صورت جامع در تمامی شهرهای استان تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، میثم کرمانی در جلسه ای مشترک با اللهیاری رئیس و تعدادی از اعضای شورای اسلامی تربت حیدریه در خصوص اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماند خشک در این شهر، اظهار کرد: با توجه به تجربیات حوزه زیست محیطی سازمان در شهرهای مختلف، آمادگی داریم تا با همکاری شهرداری و شورا این طرح را به نحو مطلوبی در تربت حیدریه اجرایی کنیم.
وی با اشاره به لزوم جدیت مسئولان شهری تربت حیدریه در اجرای قانومند و ساماندهی شده این طرح، افزود: قطعا با حمایت شهرداری و شورای شهر می توان به موفقیت این طرح، تامین منافع زیست محیطی برای عموم مردم و ایجاد درآمد پایدار برای حوزه مدیریت شهری امیدوار باشیم.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با اشاره به اهداف آتی این نهاد و چشم اندازهای ترسیم شده برای ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداریهای استان، ادامه داد: به عنوان یک هدف بزرگ، برنامه ریزی داریم به صورت سیستماتیک و نرم افزاری در حوزه ساماندهی و فروش محصولات و تولیدات بومی هر شهر ورود پیدا کنیم که در صورت حمایت شهرداریها و شوراهای اسلامی و موفقیت این طرح، منبع درآمدی پایداری برای حوزه مدیریت شهری استان ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به لزوم تلاش برای ورود بازار سرمایه به حوزه پروژه های مختلف شهرهای استان بیان کرد: در صورت ساماندهی پروژه ها و طرح های بزرگ و سودآور تمامی شهرها به صورت متمرکز می توان در یک مدل اقتصادی مطلوب با استفاده از ظرفیتهای سازمان همیاری و تامین مالی آنها، اتفاق های خوبی را برای اقتصاد استان به عنوان رقم زد.
نماینده شورای اسلامی استان در شورای عالی استانهای کشور نیز در این جلسه ضمن تبریک انتصاب مدیرعامل جدید سازمان همیاری عنوان کرد: این نهاد به مثابه یک پدر، پشتیبان مجموعه شهرداریهای استان تلقی می شود و با توجه به ظرفیتهای مطلوبی که از آن برخودار است می تواند در حوزه های مختلف مدیریت شهری استان موثر عمل کند.
اللهیاری ادامه داد: باید تلاش شود در تمامی حوزه ها از ظرفیتهای فراوان فنی، کارشناسی و اقتصادی سازمان همیاری استفاده شود، چرا که این امر به سود شهرداریهای استان خواهد بود.
رئیس شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه با اشاره به لزوم اجرای مطلوب طرح تفکیک از مبدا پسماند خشک در این شهر افزود: با توجه به ویژگی های خوب این طرح، تلاش می کنیم با مطرح کردن آن در شورای عالی استانها، آن را به صورت یک پروژه جامع برای تمامی شهرداریهای استان اجرایی کنیم./م.ا/2130/


  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 5 آذر 1398
  • تعداد بازدید: 230