در جلسه کمیته فنی تخصصی سازمان مطرح شد؛

استفاده از توان کمیته فنی سازمان همیاری در تعریف پروژه های اقتصادی برای شهرداریها

لزوم بهره گیری از حوزه های دانش بنیان در تامین کالاها و اجرای پروژه های شهرداریها

استفاده از توان کمیته فنی سازمان همیاری در تعریف پروژه های اقتصادی برای شهرداریها مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در جلسه کمیته فنی و تخصصی این سازمان بر لزوم بهره گیری از ظرفیتهای این کمیته در جهت تدوین پروژه هایی با مکانیزم اقتصادی در حوزه شهرداریهای استان تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، میثم کرمانی در جلسه کمیته فنی و تخصصی سازمان همیاری که با حضور نمایندگان این نهاد و مدیران و کارشناسان دفتر فنی و شهری استانداری برگزار شد،اظهار کرد: باید بستری فراهم شود تا علاوه بر نظرات کارشناسی و کمکهای فنی این کمیته در تهیه اقلام و اجرای پروژه های حوزه شهری در تدوین و تعریف پروژه های اقتصادی مرتبط با شهرداریها نیز از ظرفیتهای آن استفاده کنیم.
وی افزود: باید تلاش کنیم با بهره گیری از خلاقیت و نوآوری و استفاده ازایده های نو کمیته فنی و تخصصی پروژه های جدید و سودآوری برای کمک و تقویت حوزه مدیریت شهری استان تعریف شود و با استفاده از پتانسیل های سازمان همیاری و ورود به حوزه بازارسرمایه و بورس در جهت تامین سرمایه و سرمایه گذاری های این حوزه گام های موثری برداشته شود.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، بیان کرد: با توجه به اهمیت حوزه های دانش بنیان در جهت رشد اقتصادی و درآمدی شهرداریها، باید با از ظرفیت کمیته فنی در تامین کالاها و پروژه های این حوزه برای ایجاد درآمدزایی و بهره وری بیشتر در حوزه شهری استفاده شود.
وی تصریح کرد: برگزاری سمینارها و همایشهای آموزشی می تواند به معرفی سازمان همیاری، شهرداریها و شرکتها و فعالان حوزه های فناوری و دانش بنیان و تعامل های سازنده در این حوزه کمک کند.
کرمانی با تاکید بر لزوم برگزاری جلسات کمیته فنی و تخصصی سازمان همیاری به صورت پروژه محور،افزود: قطعا می توان با شناسایی و معرفی بسته های سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیتهای مختلف سازمان همیاری شهرداریهای در این حوزه شاهد دستاوردهای مطلوب و سازنده ای در جهت رشد اقتصادی و همچنین شکوفایی و آبادانی بیش از پیش بخش های مختلف به ویژه حوزه مدیریت شهری استان باشیم./م.ا/2131/