با حضور نمایندگان حراست سازمان همیاری شهرداریهای استان؛

مسئول جدید حراست و بازرسی مرکزعلمی کاربردی شهرداری های خراسان رضوی معرفی شد

مسئول جدید حراست و بازرسی مرکزعلمی کاربردی شهرداری های خراسان رضوی معرفی شد                    در جلسه ای با حضور سرپرست حراست و بازرسی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، مسئول جدید حراست و بازرسی مرکزعلمی کاربردی وابسته به این نهاد معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، در این جلسه که صبح امروز در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداریهای استان برگزار شد، احمد خسروی به عنوان مسئول جدید حراست و بازرسی این دانشگاه معرفی گردید. همچنین از زحمات محمدامین روحانی نژاد که پیش تر این مسئولیت را برعهده داشت قدردانی شد.
گفتنی است در این مراسم، حمیدرضا آذری سرپرست حراست و بازرسی سازمان همیاری به همراه مسئولین حراست های تابعه و جمعی از مدیران مرکز علمی کاربردی شهرداری های استان نیز حضور داشتند./م.ا/2136/