مدیرعامل سازمان همیاری استان تاکید کرد؛

لزوم تلاش واحدهای تابعه سازمان همیاری در جهت ارائه خدمات بیشتر به شهرداریهای خراسان رضوی

لزوم  تلاش واحدهای تابعه سازمان همیاری در جهت ارائه خدمات بیشتر به شهرداریهای خراسان رضوی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در بازدید از شرکتهای عمرانی همیارسازه توس و همیاران شمال شرق بر لزوم تلاش مضاعف شرکتها و موسسات تابعه برای توسعه فعالیتها در جهت سودآوری و خدمات دهی بیشتر به شهرداریها تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، میثم کرمانی صبح امروز با حضور در شرکتهای همیارسازه توس و همیاران شمال شرق از بخش های مختلف این شرکتها بازدید و عملکرد و نحوه فعالیتهای آنها را بررسی کرد.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای موجود در شرکتها و موسسات تابعه افزود: پتانسیل ها و توانمندیهای فراوانی در واحدهای زیرمجموعه سازمان همیاری وجود دارد که باید در جهت بهره گیری مطلوب از آنها و همچنین افزایش بهره وری و فعالیتهای اقتصادی و سودآوری بیشتر برنامه ریزی و تلاش کنیم.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی بر توجه به 3 اصل اساسی در فعالیتهای واحدهای تابعه این نهاد،تصریح کرد: اقدامات شرکتها و موسسات تابعه باید کاملا اقتصادی باشد و از لحاظ قانونی فاقد هر گونه منعی باشد و هر یک باید با کمترین منابع عملیاتی و اجرایی شود تا با سرعت بیشتری شاهد بهره وری مطلوب در مجموعه بزرگ سازمان همیاری و واحدهای آن باشیم.
وی با اشاره به عملکرد مطلوب شرکت همیاران شمال شرق با استفاده از منابع اندک موجود گفت: انتظار سازمان همیاری به عنوان هدایتگر شرکت ها و موسسات تابعه فعال تر بودن تمامی زیرمجموعه ها در تمامی حوزه های فعالیتی مربوطه و همچنین همیاری و همکاری بیشتر به شهرداریهای استان است.
کرمانی با تاکیدبر تلاش شرکتهای تابعه سازمان به اخذ گریدها ودرجات بالاتر افزود: وظیفه سازمان همیاری هدایت بخشهای تابعه بر اساس قانون و تامین منابع و مهیا کردن شرایط لازم برای اجرای برنامه ها و فعالیتهای واحدهای تابعه است بر این اساس باید برنامه ریزی دقیق تری در جهت افزایش سودآوری و همچنین اثرگذاری بیشتر در ارتقاء خدمات بدهی به شهرداریها صورت گیرد.
وی اجرای پروژه های بزرگ را راهگشاری نجات کشور از شرایط اقتصادی موجود عنوان کرد و افزود: با توجه به گستردگی نیازها و فعالیتهای شهرداریها، ظرفیتهای کاری فراوانی در شهرهای مختلف وجود دارد که تاکنون از بسیاری از آنها غافل بوده ایم. باید با بهره گیری از توان و چابکی نیروهای جوان و با انگیزه سازمان، شرکتها و موسسات تابعه و تعریف پروژه های جدید و اقتصادی در جهت افزایش راندمان و بهره وری در سازمان و واحدهای تابعه تلاش بیشتری کنیم./م.ا/2151/


  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 23 آذر 1398
  • تعداد بازدید: 495موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار